1. ลายก้นหอย (Whorl) เป็นรูปแบบลายนิ้วมือที่พบประมาณ 30% ของรูปแบบลายนิ้วมือทุกแบบ มีลักษณะเป็นลายเส้นวนเวียนเป็นรูปก้นหอยวนจากด้านในกระจายสู่ด้านนอก แบ่งออกเป็น 8 ลายย่อยๆ ด้วยกัน คือ
 • ลายก้นหอย (Concentric Whorl)
 • ลายก้นหอย (Spiral Whorl)
 • ลายก้นหอยตานกยูง (Peacock’s Eye)
 • ลายก้นหอยถุง (Press Whorl)
 • ลายก้นหอยแตกใน (Imploding Whorl)
 • ลายก้นหอยคู่ (Composite Whorl)
 • ลายก้นหอยแบบมัดหวายคู่ (Double Loop)
 • ลายก้นหอยแบบผสม (Variant)

2. ลายมัดหวาย (Loop) เป็นรูปแบบลายนิ้วมือที่พบมากที่สุด ประมาณ 65% ของรูปแบบทั้งหมด มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าที่มีปลายเส้นเกือกม้าปัดออกไปทางใดทางหนึ่ง (นิ้วก้อย หรือ นิ้วหัวแม่มือของมือนั้น) แบ่งเป็น 3 รูปแบบย่อยๆ คือ
 • ลายมัดหวายปัดก้อย (Ulnar Loop) คือ ปลายเส้นเกือกม้าปัดไปทางนิ้วก้อย
 • ลายมัดหวายปัดโป้ง (Radial Loop) คือ ปลายเส้นเกือกม้าปัดไปทางนิ้วหัวแม่มือ
 • ลายมัดหวายลงล่าง (Falling Loop) คือ ปลายเส้นเกือกม้าปัดลงมาด้านล่าง

3. ลายโค้ง (Arch) เป็นรูปแบบลายนิ้วมือที่มีลักษณะลายเส้นตั้งต้นจากขอบเล็บข้างหนึ่งไหลออกไปอีกข้างหนึ่ง โดยไม่มีจุดศูนย์กลาง แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบย่อยๆ คือ
 • ลายโค้งแบบง่าย (Simple Arch) มีลักษณะของเส้นโค้งไม่สูงชัน
 • ลายโค้งแบบวนรอบ (Triad Arch) มีลักษณะของเส้นโค้งสูงชันขึ้น
 • ลายโค้งแบบกระโจม (Tented Arch) มีลักษณะเส้นโค้งตรงกลางหนึ่งเส้น หรือมากกว่าหนึ่งเส้นพุ่งขึ้นพบกันตรงกลางเป็นมุมแหลม หรือมุมฉาก
 • ลายโค้งรวมกับลายมัดหวาย (Arch with Loop) มีลักษณะผสมกัน 2 ส่วน คือ มีทั้งลายโค้ง และ ลายเกือกม้า ในนิ้วเดียวกัน
 

 
หน้าแรก | Promotion | เกี่ยวกับเรา | วิธีชำระเงิน | สรุปการสั่งซื้อ | ติดต่อเรา
© 2011 All Rights Reserved.